Przedszkole i żłobek - Fair Play

CZESNE (PŁATNE Z GÓRY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA):

Miesięczne czesne w przedszkolu wynosi
790 zł i obejmuje:

 Opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 do 18:00


 Zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


 Opiekę psychologa, pielęgniarki czy logopedy oraz zajęcia w grupach.


 Zajęcia sportowe: karate, gimnastyka, taniec, piłka nożna


 Pakiet zajęć dodatkowych: język angielski (codziennie), rytmikę, warsztaty plastyczno-manualne, warsztaty muzyczno-rytmiczne, kółko przyrodnicze, zajęcia artystyczno-ruchowe, bajko-terapię itp.

Miesięczne czesne w żłobku wynosi
1150zl - 150zł Program Maluch 2018 = 1000zł
W przypadku otrzymania dofinansowania na rok 2019 opłata będzie pomniejszana o kwotę dofinansowania.

 Opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 do 18:00


 Zajęcia prowadzone przez wychowawców i trenerów


 Opiekę psychologa, pielęgniarki oraz zajęcia w grupach


 Zajęcia ruchowe dla najmłodszych


 Zajęcia muzyczno-bajkowe


 Zajęcia z j. angielskiego - wychowawcy zwracają się do dzieci w j. polskim i j. angielskim


 Pakiet zajęć dodatkowych (dla dzieci od 2 roku życia): język angielski z lektorem (codziennie), rytmikę, zajęcia logopedyczne, warsztaty plastyczno-manualne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, zajęcia sportowe, bajko-terapię.

OPŁATA WPISOWA (JEDNORAZOWA):

500 zł - w ramach opłaty wpisowej zapewniamy podręczniki oraz przybory przedszkolaka, a także całodobowe ubezpieczenie dziecka.

Posiłki dodatkowo płatne


I i II śniadanie (3zł)


Obiad (8zł: zupa + II danie + napój)


I podwieczorek (1,50zł)


II podwieczorek (1,50zł) + napoje

Niewykorzystana opłata za posiłki z poprzedniego miesiąca przenoszona jest w poczet każdego kolejnego miesiąca.

Napoje są podawane dzieciom w ilościach dowolnych i o każdej porze.

 

Zajęcia opcjonalne
(nie ujęte w czesnym) dla przedszkolaków


Warsztaty Mali Odkrywcy: (20 zł / dziecko)


Robotyka: (10 zł / dziecko)


Dogoterapia: (10 zł / dziecko)

Czesne nie obejmuje:


Posiłków


Pobytu dziecka w przedszkolu w weekendy


Wyjść do teatru, na basen, wycieczek itp.


Organizacji urodzin na sportowo


W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 25 zł

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe FAIR PLAY
Ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 18:00