Zapraszamy wszystkie dzieci.

Rekrutacja do żłobka i przedszkola trwa.

Wpisowe  Gratis!!! 

 

FAIR PLAY - PRYWATNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK.
WARSZAWA-URSYNÓW.
ZAPRASZAMY!


Nasza placówka powstała z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy pragną zapewnić swoim pociechom nie tylko rozwój intelektualny, doskonałą opiekę i wszechstronną edukację, ale także rozwój fizyczny oraz kształtowanie indywidualnego talentu. Nasze ursynowskie przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć edukacyjno-sportowych, wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz wyspecjalizowanych pedagogów.

Przedszkole i żłobek - Fair Play

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY


W żłobku i przedszkolu zatrudniane są wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Wychowawcy w żłobku posiadają wykształcenie kierunkowe (położnictwo); nauczyciele w przedszkolu – wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Nasi wychowawcy regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu oświaty i edukacji przedszkolnej, a także opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

 

Przedszkole i żłobek - Fair Play
Podział na grupy

Podział na grupy

Placówka posiada dwie grupy żłobkowe oraz grupę przedszkolną.

Najmłodsza grupa żłobkowa Biedroneczki przeznaczona jest dla 10 dzieci pod opieką trzech wychowawców.

Średnia grupa żłobkowa Misie przeznaczona jest dla 15dzieci pod opieką trzech wychowawców.

Grupa przedszkolna Dinusie  prowadzona jest przez trzech nauczycieli-wychowawców oraz nauczycieli wspomagających. Nauczyciele w swojej pracy wspomagani są przez specjalistów: logopedę oraz psychologa. 

Program dydaktyczny

Program dydaktyczny

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową zgodnie z wymogami MEN.

W codziennej pracy opieramy się również na autorskim programie nauki języka angielskiego oraz cyklu zajęć sportowych dla najmłodszych.

Pieczę nad realizowanym programem sprawuje Dyrektor ds. dydaktycznych. 

Konsultacje specjalistów

Konsultacje specjalistów

Logopeda - żłobek i przedszkole zapewniają dzieciom regularne zajęcia z logopedą oraz bezpłatną konsultację dla rodziców.

Psycholog - wszystkie dzieci są pod opieką psychologa. Wizyty są cykliczne i polegają na obserwacji dzieci w grupach oraz indywidualnie.

Nasza placówka współpracuje z poradnią psychologiczną. Pierwsze badanie przesiewowe - gratis.

Pielęgniarka - regularne wizyty pielęgniarki zapewniają czystość i higienę wszystkich dzieci.

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Opiera się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu czynności intelektualnych dzieci; rozwijaniu umiejętności społecznych, budowaniu systemu wartości, zapewnianiu przyjaznych warunków zabawy i nauki.

Wychowanie przez sport

Wychowanie przez sport

Nasze przedszkole wychowuje dzieci w duchu zdrowego i aktywnego trybu życia. Wszystkie zajęcia ruchowe prowadzone są w formie zabaw i są dostosowane do wieku dzieci. Kładziemy nacisk na ogólny rozwój fizyczny, dlatego proponujemy zajęcia z elementami wielu różnych dyscyplin sportowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć, jakie realizuje nasze przedszkole. Warszawa-Ursynów, ul. Poleczki 33, tel. (22) 255-56-65, 537-077-700

Fair Play to przedszkole i żłobek na Ursynowie

usytuowane w jednym z biurowców kompleksu Poleczki Bussines Park. Gwarantujemy bezpieczeństwo i wysoki standard lokalowy – do dyspozycji najmłodszych oddajemy duże, jasne sale z przylegającymi do nich łazienkami dla każdej grupy.
W Fair Play kładziemy nacisk na edukację sportową - współpracujemy z Akademią Sportu, czyli szkółką piłkarską, której doświadczeni trenerzy będą prowadzili wszystkie zajęcia sportowe, organizowane przez nasze przedszkole. Ursynów okaże się zatem miejscem, gdzie Państwa dziecko nie będzie się nudzić.

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe FAIR PLAY
Ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 18:00

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 25 zł