Grupy

Nasze Przedszkole posiada jedną grupę przedszkolną Dinusie do której przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Nasz Żłobek posiada dwie grupy żłobkowe Misie i Biedroneczki do których przyjmowane są dzieci powyżej 8 miesiąca życia.