Fair Play - przedszkole i żłobek na Ursynowie

Nasze przedszkole i żłobek zapewnia dzieciom opiekę i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci nabywają umiejętności porozumiewania się między sobą, uczą się empatii wobec rówieśników, kształtują czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne oraz kulturalne. Poznają zasady współpracy i bezpieczeństwa,kształtują swoje charaktery i rozwijają umiejętności. Poprzez sport pragniemy dzieciom przekazać zdrowe zasady rywalizacji i samodoskonalenia oraz wzmacniamy postawy ruchowe.

Kładziemy również nacisk na naukę języków gdyż już od najmłodszych lat dzieci powinny oswajać się z językiem obcym i uczyć się go w naturalny sposób poprzez zabawę. Nasza placówka mieści się w jednym z biurowców kompleksu Poleczki Business Park., gwarantujemy bezpieczeństwo i wysoki standard lokalowy – do dyspozycji najmłodszych oddajemy duże, jasne sale z przylegającymi do nich łazienkami dla każdej grupy. Posiadamy również wózkarnię. Do dyspozycji dzieci oddajemy także dwa place zabaw wyposażone w odpowiednie sprzęty. Dostępne są również miejsca parkingowe dla rodziców. Oferujemy bogatą, ofertę programową dzięki czemu Państwa dziecko będzie się wspaniale rozwijać i na pewno nie będzie się nudzić.

Placówka jest czynna cały rok (wakacje oraz ferie) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz pojedynczych dni w roku ustalonych przez placówkę.

Rakiety z papieru